Василенко Ксения Никитична (Кошкина Соня Никитична)